PERUUTUSEHDOT

 

Sanmaya Oy:n ja Mia Ulvila TMI:n järjestämien retriittien ja kurssien sopimusehdot

 

Ilmoittautuminen kurssille ja retriitille on sitova. Ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu noudattamaan tässä mainittuja ehtoja, ellei tapahtumailmoituksessa muuta mainita.

 

1. Vastuuvapautus

Osallistuja osallistuu retriitille omalla vastuullaan ja huolehtii itse omasta tapaturmavakuutuksestaan. Tapahtuman järjestäjä ei ole vastuussa osallistujalle tai hänen omaisuudelleen mahdollisesti aiheutuvasta haitasta.

Ohjelma on suunniteltu liikuntakykyiselle ja terveelle ihmiselle. Osallistuja ilmoittautuu ja osallistuu tapahtumaan vapaaehtoisesti tiedostaen harjoitusten yleiset riskit. Osallistuja on tietoinen ja ymmärtää, että ohjaaja ei ole terveydenhuollon ammattilainen, eikä hän voi antaa arviota osallistujan terveydentilasta tai harjoittelun riskeistä juuri hänen kohdallaan. Osallistujan tulee itse konsultoida lääkäriä mahdollisista riskeistä hänen kohdallaan. 

Tapahtuma on suunniteltu hyvinvoinnin tukemiseen eikä ole psyykkisen tai fyysisen sairauden hoitamista. Se ei sovellu akuutissa vaikeassa elämäntilanteessa olevalle tai mielenterveysongelmista kärsiville. Myös osallistumisesta raskauden aikana suosittelemme konsultoimaan lääkäriä, mikäli epäilet soveltuvuutta.

Sanmayan järjestänät kurssit, koulutukset ja retriitit eivät ole terapiaa tai psyykkisten ongelmien hoitoa eikä se korvaa niitä.

 

2. Peruutusehdot

Peruutuksista ilmoitetaan tapahtuman järjestäjälle kirjallisesti, sähköposti: [email protected].

 

VARAUSMAKSU

Kurssien (joogakurssit, työpajat jne.) ilmoittautumisen yhteydessä maksettua varausmaksua ei palauteta peruutuksen syystä riippumatta.

Retriittien (yön yli kestävät tapahtumat) kohdalla sitova ilmoittautuminen tarkoittaa sitä, että mikäli osallistuja peruu osallistumisensa hänen tulee maksaa peruutusmaksuna varausmaksu.. Varausmaksu veloitetaan peruutuksen syystä riippumatta.

Mikäli osallistuminen perutaan alle 7 vrk ennen tapahtuman alkua, veloitetaan peruutusmaksuna 50 % osallistumismaksun kokonaissummasta. Halutessaan osallistuja voi vaihtaa tilalleen toisen henkilön.

Mikäli peruutus tapahtuu osallistujan yllättävän sairastumisen vuoksi, osallistuja maksaa ainoastaan varausmaksun/peruutusmaksun, mikäli hän osoittaa sairautensa järjestäjälle sairaslomatodistuksena. Sairaslomatodistus on esitettävä järjestäjälle 7 vrk sisällä peruutuksesta. 

Peruutuksesta sairastumisen johdosta tulee ilmoittaa järjestäjälle mahdollisimman pian, viimeistään ennen tapahtuman alkua. Mikäli osallistuja jättää ilmoittamatta tai ei esitä sairaslomatodistusta järjestäjälle, osallistuja on velvollinen maksamaan tapahtuman täysimääräisesti. Erimielisyydet pyritään selvittämään neuvottelemalla.

 

RETRIITIN PERUMINEN

Retriitit, joissa osallistuja maksaa täyshoidon (majoitus ja ruoka) suoraan palveluntuottajalle (=retriittipaikka)!

Mikäli osallistuja peruuttaa 1 vko tai lähempänä ennen retriittiä, peruutusmaksuna veloitetaan 150€.

Jos osallistuja ei saavu paikalle ja jättää peruuttamatta täysihoidon, oikeutta maksun palautukseen ei ole. Suosittelemme matkavakuutuksia esim. äkillisten sairastapausten varalta.

Mikäli retriitti joudutaan perumaan talon puolesta (force majeure), palautamme kaikki maksut.

 

JÄRJESTÄJÄN PERUMINEN

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tapahtuma ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tästä ilmoitetaan osallistujille viipymättä. Järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan peruutuksesta ilmoittautuneelle mahdollisesti aiheutuvia kuluja, kuten matkalippuja. Osallistujan mahdollisesti maksamat maksut palautetaan tässä tilanteessa täysimääräisenä.