Käyttöehdot

Joogakoulu Sanmaya - Omat ehdot
Asiakkaitamme ei ole vakuutettu mahdollisten tapaturmien varalta.

Päivitetty 4.6.2020

1 Soveltamisala
Lue nämä Ehdot huolella. Rekisteröitymällä -palveluun ("Palvelu") tai käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Ehdot omasta puolestasi, ja jos käytät Palvelua edustamasi yhteisön puolesta, edustamasi yhteisön puolesta.

Mikäli et hyväksy ehtoja, sinä tai edustamasi yhteisö ei ole oikeutettu käyttämään Palvelua. Sinä tai edustamasi yhteisö, jonka puolesta olet hyväksynyt Ehdot, on jäljempänä “Sinä".

Henkilö, joka hyväksyy Ehdot edustamansa yhteisön puolesta vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä sitova sopimus edustamansa yhteisön puolesta.

Jos Sinä et ole vielä 18-vuotias, sinun pitää hankkia myös huoltajiesi hyväksyntä ennen kuin hyväksyt nämä Ehdot.

 

2 Palvelu ja sen kautta varatut palvelut

Käytämme varausjärjestelmää ja sen kautta tapahtuvaa maksunvälitystä, DigitalBooker.  DigitalBooker ei ole vastuussa Myyjien sivuista, varausehdoista tai siitä, että Myyjät noudattavat teidän välillänne olevaa sopimusta palvelusta tai sen varauksesta. Sinun pitää esittää kaikki Palvelun kautta varaamiasi palveluita koskevat reklamaatiot ja tiedustelut suoraan Myyjälle. Nämä Ehdot ovat pätevyysjärjestyksessä edellä Myyjien varausehtoja tai muita Myyjien ehtoja, ja DigitalBooker ei ole sidottu Myyjien varausehtoihin tai muihin Myyjien ehtoihin.

Myös Myyjä on henkilötietojesi rekisterinpitäjä, joka vastaa käsittelynsä lainmukaisuudesta.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten mainoksia tai muita linkkejä kolmansien osapuolten sivuille tai palveluihin. Jos käytät tällaisia linkkejä, poistut Palvelusta ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun omalla riskilläsi. 

Sekä Myyjä että DigitalBooker voi lähettää sinulle markkinointiviestejä liittyen palveluun tai vastaaviin palveluihin. Voit kieltäytyä tarjouksista ja tiedotteista oman käyttäjätilisi asetuksista.

 

 

3 Käyttöoikeus
Sinä saat käyttää Palvelua päätelaitteen tai päätelaitteiden (kuten tietokone tai älypuhelin) ("Laite") kautta.

Käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot: a) Sinä et saa kopioida (pysyvästi tai tilapäisesti) Palvelua missään muodossa kokonaan tai osittain muutoin, kuin Palvelun käyttämiseksi Joogakoulu Sanmayan ohjeiden mukaan; b) Sinä et saa laajemmin, kuin pakottava soveltuva laki määrää, purkaa, muokata, toisintaa, korjata, muuttaa Palvelua, taikka luoda Palvelusta johdannaisia teoksia tai pyrkiä selvittämään tai selvityttämään Palvelun taustalla olevia ideoita tai ajatuksia tai ohjelmiston lähdekoodia; c) Palvelua ei saa vuokrata, alilisensioida, edelleen luovuttaa, siirtää, antaa kolmannelle pääsyä tai käyttöoikeutta siihen tai myydä sitä kolmannelle osapuolelle; e) Palvelussa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita merkkejä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa. Palvelussa olevia mainoksia ei saa myöskään poistaa, peittää tai muuttaa; f)  Palvelussa olevaa kirjallista tai sähköistä materiaalia ("Dokumentaatio") ei saa kopioida tai muuttaa. Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on välttämätöntä sähköiseen materiaaliin tutustumiseksi; g) et saa yrittää murtautua Palvelun mihinkään osiin; tai h) et saa teeskennellä olevasi kukaan muu tai käyttää valenimeä.

4 Käyttäjätili ja salasana
Palvelun käyttäminen voi edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ("Tunnistautumisvälineet").  Joogakoulu Sanmayalla on koska tahansa oikeus muuttaa Tunnistautumisvälineitä esimerkiksi, jos se on välttämätöntä tietoturvasyistä. Palvelu ei koskaan tallenna salasanoja selväkielisenä eikä voi siitä syystä kertoa salasanaasi Sinulle. 

Tunnistautumisvälineitä ei saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään kolmannelle osapuolelle ja ne tulee säilyttää huolellisesti ja Sinä vastaat niillä tapahtuneesta käytöstä. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi niiden oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä.

5 Palvelun käyttö
Joogakoulu Sanmaya toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on eikä anna takuuta, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Palvelusta, on vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista, jollei pakottava laki toisin määrää.

Palvelun virhe ei ole virhe, joka johtuu a) käyttövirheestäsi, laiminlyönnistäsi tai ulkoisista häiriötekijöistä; tai b) laitteidesi, tietoliikenneyhteyksiesi tai ohjelmistojesi aiheuttamista vioista ja häiriöistä.

Sinä olet vastuussa kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä tiedon siirtoon liittyvistä kustannuksista.

6 Oikeudet Sinun tietojasi koskien

Palvelua käytettäessä Sinun Laitteeseesi tallentuu evästeitä tunnistamistietoina. Palvelun evästeet sisältävät istunnon tunnisteavaimen. Evästeiden tarkoituksena on Sinun tunnistamisesi Palvelua käyttäessäsi.

Tietoa, joka syntyy Palveluun käyttäessäsi Palvelua (kuten esimerkiksi lokitiedot), kutsutaan "Lokitiedoksi".

Sinä hyväksyt, että Palvelu sisältää toiminnallisuuksia, jotka analysoivat ja lähettävät  ja tallentavat Lokitietoja. Tällaisia Lokitietoja ovat 1) Sinun Palvelussa antamasi tai Myyjän puolestasi syöttämät henkilötiedot ja Palvelussa syntyvät Sinua koskevat paikkatiedot ja henkilötiedot; 2) Sinun Palvelun käyttösi perusteella syntyvä kaikki tieto koskien esim. varauskäyttäytymistäsi ja tieto koskien käyttäytymistäsi ennen varausta (sisältäen esim. palvelujen ja aikojen selaamisen ja etsimisen).

Myyjällä on näkyvyys Sinun Palvelussa antamiisi tai Myyjän puolestasi syöttämiin henkilötietoihisi ja Myyjä vastaa niiden käytöstä omalta osaltaan.

Lokitietosi voivat olla myös ETA-alueen ulkopuolella, jos Sinä itse käytät Palvelua ETA-alueen ulkopuolella.

Sanmayalla on oikeus myös hyödyntää Lokitietojasi Palvelun, muiden tuotteidensa ja muiden palveluidensa tekniseksi ja kaupalliseksi kehittämiseksi ja virhetilanteiden korjaamiseksi.

Jos peruutat jonkin suostumuksesi taikka jos Sinä et anna Palvelun tarvitsemia tietoja, Sanmaylla ei ole välttämättä mahdollista tarjota Sinulle Palvelua osin tai kokonaisuudessaan.

Palvelua käyttäessäsi Sinä tiedostat ja hyväksyt, että tiedot, jotka on lähetty Internetin tai muun tietoverkon välityksellä, eivät ole turvassa varmuudella. 

7 Palvelun tietosisältösi ja käyttö
7.1 Yleistä
Vastaat Palveluun lisäämästäsi sisällöstä tai sen kautta kolmansille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä. Et saa syöttää lainvastaisia tai kolmansien oikeuksia rikkovia tietoja.

Sanmayalla on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsysi Palveluun siltä osin, kun  voidaan epäillä Ehtojen rikkomusta tai kuin tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

7.2 Sanmayan Käyttöoikeus
Sanmayalla on oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä kaikkia tietoja Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen ja käyttämiseen.

Sanmayalla on myös oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä tietoja anonyymisti  liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme mm. käyttää Palvelussa olevaa tietoa luodessamme tilastotietoa Palvelun kautta tehdyistä varauksista, asiakkaista ja muista asioista, joista ei selviä asiakkaan tai käyttäjän identiteettiä.

Käyttöoikeudet jatkuvat Ehtojen päätyttyäkin.

8 Omistus- ja Immateriaalioikeudet; Luottamuksellisuus
Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen tuottamiseksi käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä Dokumentaatioon, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Sanmayan tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, domain-nimiä, oikeutta tietotaitoon, tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen luovuttamisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita.

Kaikki ei-julkisessa tiedossa oleva tieto Palvelua koskien kuten Palvelun rakenne, käyttöliittymä ja Palvelun perustana olevat ideat ovat aina Sanmayan salaista tietoa etkä saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille taikka käyttää niitä muutoin kuin Palvelun Ehtojen mukaiseksi käyttämiseksi, ilman Sanmayan kirjallista lupaa.

9 Teknisluontoisten tietojen käsittely
9.1 Yleistä
Tunnistamistiedolla tarkoitetaan Palvelun käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota Palvelussa ja Palvelun käyttämissä viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään seuraavissa tilanteissa sekä lain nimenomaisesti sallimissa tilanteissa.

a) Tunnistamistietoja käsitellään siinä määrin, kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi.

b) Tunnistamistietoja käsitellään teknistä kehittämistä varten. Tässä tarkoituksessa käsitellään edellä seuraavia tietotyyppejä: IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäneljä (24) kuukautta istunnosta.

c) Palvelun osana olevien tietoliikenneliittymien, päätelaitteiden, viestintäverkon ja siihen liitettyjen palveluiden tunnistamistietoja käsitellään automatisoidusti tilastollista analyysiä varten, koska analyysiä ei voida muuten tuottaa ilman kohtuutonta vaivaa. Tästä analyysitiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

d) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja selvittämiseksi. Tässä tarkoituksessa määrätään käytöstä erityisesti seuraavaa: Palvelusta voidaan hakea tarpeen mukaan Palvelun tuottamaa tietoa. Esimerkiksi IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa.

e) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön selvittämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään automaattisen hakutoiminnon avulla, joka voi perustua viestien kokoon, yhteenlaskettuun kokoon, tyyppiin, määrään, yhteystapaan tai kohdeosoitteisiin. Tunnistamistietoja käsitellään myös manuaalisesti tilanteessa, jossa on perusteltu syy epäillä, että Palvelun osana olevaa viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään näiden Ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti ja jos: 1) automaattisen hakutoiminnon avulla on havaittu viestinnässä tietoturvapoikkeama; tai 2) maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun käytön kustannukset ovat nousseet epätavallisen korkeiksi; tai 3) viestintäverkossa havaitaan sinne oikeudetta asennettu laite, ohjelma tai palvelu; taikka 4) yksittäistapauksessa muusta 1–3 kohtaan rinnastuvasta, yleisesti havaittavissa olevasta seikasta voidaan päätellä, että viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään Ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti.

f) Tunnistamistietoja käsitellään maksujen määrittämistä ja laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja, sisäistä laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja, viestintäverkon välityksellä tarjottavien mahdollisten kuvatallenteiden, äänitallenteiden ja muiden maksullisten palveluiden laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja ja muita laskutuksen kannalta välttämättömiä tietoja. Tässä tarkoituksessa käsitellään seuraavia tietotyyppejä IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäneljä (24) kuukautta istunnosta.

g) Tunnistamistietoja käsitellään, jos se on tarpeen viestinnän välittämisessä tapahtuneen teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi, estämiseksi tai selvittämiseksi.

10 Voimassaolo
Voit lopettaa Palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä Sanmayalle sähköpostitse. Sanmaya voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun koska tahansa ilmoittamalla sitä viimeistään kolmenkymmentä (30) päivää ennen päättymistä.

Sanmaya voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun välittömästi, mikäli Sinä rikot Ehtoja olennaisesti.

Palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä jäävät voimaan ehdot, jotka koskevat omistus- ja Immateriaalioikeuksia, salassapitoa, vastuun rajoituksia sekä sovellettavaa lakia ja riidanratkaisua. Myös muut ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan, jäävät voimaan.

11 Muutokset Ehtoihin
Me voimme muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkat Palvelun käyttöä Ehtojen muutoksen jälkeen tai muuten hyväksyt ne. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinulla on oikeus lopettaa Palvelun käyttäminen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä Sanmayalle sähköpostitse.

12 Vastuu
Siinä määrin kuin pakottava laki sallii kyseisen rajoituksen, Sanmaya ei ole vastuussa Sinulle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten Sinulle aiheutuneista kustannuksista, saamatta jääneestä liikevaihdosta, voitosta tai säästöistä, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista kuten tietojen uudelleen luomisen tai siirron aiheuttamista kustannuksista taikka kateostosta.

13 Soveltuva laki ja oikeuspaikka
Näihin Ehtoihin soveltuu Suomen laki poislukien sen lainvalintasäännöt.

 

14 Ylivoimainen este
Sanmaya ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Sanmayan kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Sanmayan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia Sanmaya ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset.  Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

15 Yleistä
15.1 Ilmoitukset
Palvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla. Sanmaya  voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Sinulle Palvelun käyttöliittymässä.

Vastaat, että yhteystietosi ovat ajan tasalla Palvelussa niiden muuttuessa.

15.2 Sähköpostin käyttö
Sanmaya saattaa lähettää Sinulle sähköpostia salaamattomana tekstimuodossa, koska Sanmaya on tietoinen siitä, että useimmat henkilöt eivät voi helposti käsitellä salattua sähköpostia. Tällaisen viestinnän turvallisuutta heikentää se, että väärin reititettynä tai siepattuna suojaamaton sähköposti voidaan lukea helpommin kuin suojattu sähköposti.

15.3 Osittainen pätemättömyys
Jos jokin Ehtojen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jäävät Ehdot muilta osin voimaan. Ehtoja tulee tulkita siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti.

15.4 Oikeuksista luopuminen
Jos Sanmaya ei käytä Ehtojen mukaista oikeuttaan, ei tätä tulkita siten, että Sanmaya olisi luopunut käyttämästä sanottua oikeuttaan.

 

15.5 Valvova viranomainen
toimintaa valvoo muun muassa Kuluttajavirasto:
Kuluttajavirasto
Haapaniemenkatu 4 A, 7. krs.
PL 5
00531 Helsinki

16 Maksaminen
Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin.

Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle.

Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

16.1 Maksutavat
PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit sekä Jousto, Everyday ja Euroloan.

Jousto: Voit maksaa Jousto Laskulla tai Osamaksulla yli 4000 suomalaisessa verkkokaupassa. Laskulla saat 14 vrk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur) ja Osamaksulla max. 12 kk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur ja kuukausikorko 2,42 %). Lisätietoja Joustosta osoitteessa www.jousto.com

Everyday-joustoluotto: Everydayn luottoraja on väh. 300 eur ja luotto on voimassa toistaiseksi. Maksu kerralla ensi kuun lopussa (tällöin ei kuluja) tai kk-erissä. Kk-erissä minimisuoritus 1/5 laskun loppusummasta, eräpäivän jälkeen avoimelle saldolle lasketaan 5 % kuukausikorkoa. Todellinen vuosikorko tyypilliselle 500 euron luottomäärälle on 48,52 %. Lisätietoja Everydaystä osoitteessa www.everyday.fi

Euroloan: Euroloan Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista ja 14 päivää korotonta maksuaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi osamaksuksi. Euroloan Osamaksulla maksaessasi voit valita itsellesi sopivan maksuajan (3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan kerralla ilman lisäkuluja. Euroloan Laskun tai Osamaksun voivat valita maksutavaksi Suomessa asuvat, yli 20-vuotiaat asiakkaat. Maksutapa on mahdollinen 10–2000 euron ostoksille. Osamaksu laskutetaan 30 päivän välein, ja esimerkiksi arvoltaan 1500 euron ostoksen todellinen vuosikorko on 27,9 % maksuajan ollessa 12 kk (sis. korko, laskutuslisä ja avausmaksu). Rahoituspalvelullemme on myönnetty Avainlippu takeeksi kotimaisesta laadusta. Lisätietoja Euroloanista osoitteessa www.euroloan.fi/luotot/laskujaosamaksu

Euroloan Consumer Finance Oyj:llä on oikeus tarkastaa Euroloan Laskulla tai Osamaksulla maksavan asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perusteella. Euroloan Consumer Finance Oyj (2159120-9) on vuodesta 2007 asti toiminut suomalainen rahoitusalan yritys.

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot
Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta