Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Joogakoulu Sanmaya

Päivitetty 17.5.2020

1. Rekisterinpitäjä
Joogakoulu Sanmaya

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
- henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella
- henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- asiakassuhteen hoitaminen
- toiminnastamme ja tulevista tapahtumista kertominen

4. Tietosuojaperiaatteemme
Joogakoulu Sanmayan maksulliset palvelut. Käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjautuaksesi sisään järjestelmään. Sinun on pidettävä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi salassa kolmansilta osapuolilta. Koska tietosi voi olla herkkäluontoista kaikki salasanat ovat kryptattuja (lue: salattuja) mikä tarkoittaa, että mekään emme voi nähdä tai tietää salasanaasi. Emme voi myöskään lähettää unohtunuttua salasanaasi sinulle, voimme vain resetoida salasanasi puolestasi jolloin voit luoda itse uuden.

Pyrimme pitämään tätä tietosuojaselostetta ajan tasalla ja suosittelemme, että käyt tarkistamassa sen aina säännöllisin väliajoin.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
-  asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

8. Käsittelyn kesto
- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
- Sähköpostilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan lähettämällä pyynnön rekisterinpitäjälle

9. Tarkastus- ja kieltooikeus
Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä. Pyynnöt on ensisijaisesti osoitettava joogakoulu Sanmayalle.

10. Evästeet
Käytämme sivuillamme ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan sisäänkirjautuneen käyttäjän ns. per sessio. Ilman evästeitä palveluun kirjautuminen ei onnistu. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Selain voidaan myös asettaa varoittamaan käyttäjää ennen evästeen tallennusta. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer - selainohjelmassa valitsemalla Työkalut -> Internet asetukset -> Tietosuoja. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Lisätietoa evästeistä: http://www.cookiecentral.com/faq/

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Linkit toisiin www-sivustoihin
Sivustollamme on myös sosiaalisen median toimintoja kuten Facebook Like, -nappi, youtube, instagram. Nämä toiminnot voivat kerätä sinulta tietoa kuten IP osoitteesi sekä tiedon millä sivuilla olet vieraillut ja ne voivat lisätä evästeen selaimeesi. Sosiaalisen median toiminnot on hostattu kolmannen osapuolen palvelimilla ja näitä toimintoja koskevat ne rekisteriselosteet ja käyttöoikeudet joita kukin toiminto käyttää.