THE BLOG

Mikä on vagushermo?

Aug 28, 2023

Vagushermo eli kiertäjähermo on tärkein ja suurin aivohermomme. Se ulottuu aina aivorungosta lähtien kaikkiin tärkeisiin elimiin, kuten sydämeen, keuhkoihin ja suolistoon. Vagushermo ikäänkuin vaeltaa läpi kehon ja kannattelee terveyttämme monin tavoin.

Autonominen hermosto jaetaan sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Sympaattinen hermosto on ikäänkuin ”kaasu”, se tyäökentelee aktiivisesti fyysisessä rasituksessa ja stressaavissa tilanteissa. Parasympaattista hermostoa voidaan pitää elimistön ”jarruna”, sen tehtävä on auttaa rentoutumaan ja lievittää stressiä. Vagushermo on osa parasympaattista hermostoa ja sen tehtävä on hidastaa tiettyjen elintoimintojen aktiviteettia ja välittää tietoa kehon tilasta aivoihin, jotka tuottavat hormoneja, kuten stressihormoneja kortisolia ja adrenaliinia sekä mielihyvähormoni oksitosiinia. 

Jos hermosto on ylivirittynyt, keho on koko ajan valppaana ja jatkuvassa valmiustilassa eikä palautumista pääse tapahtumaan. Tällöin kehossa on jatkuva strerssitila päällä ja sillä on tutkimusten mukaan monia negatiivisia vaikutuksia kehoon, kuten epämääräisiä kipuja, niskavaivoja, flunssakierteitä ja huimausta. Lisäksi vagushermon epätasapainotila voi aiheuttaa monenlaisia vatsaoireita. 

Kun hermosto on tasapainossa keho palautuu ja valpastuu vuorotellen eri vuorokaudenaikoina ja eri tilanteissa. Osalla meistä kuitenkin hermosto jää ylikierroksille, eikä keho enää pääsee rauhoittumaan. Tällöin alkaa syntymään kierre, jossa hermosto ei enää toimi joustavasti vaan vaikka stressin aiheuttaja poistuisi, oireet jäävät. 

Tasapainotilassa ihminen on niin sanotussa sosiaalisen liittymisen tilassa, jossa hän voi hyvin fyysisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti. Hänen kehonsa on tasapainossa ja rento. Ihminen kokee avoimuutta, luottamusta, positiivisuutta ja turvaa sekä kykenee intiimiyteen toisen kanssa.

Silloin kun vagushermo (ja muut aivohermot) ovat epätasapainossa, olemme vetäytyneitä, stressaantuneita, pelokkaita, masentuneita ja elämänilomme on kateissa. Aika usein keho on jännittynyt ja metabolinen systeemimme on alasajettuna. Elimistö on kuin pelosta lamaantumisen tilassa – pahimmillaan kroonisesti.  

Vagushermo & Jooga -peruskurssilla opit yksinkertaisia ja helppoja tekniikoita, joilla palautat vagushermon tasapainotilan sekä opit joogaliikkeitä, jotka tukevat hermoston tasapainoa ja palautumista.

Hermoston tasapaino tuo kehoon ja mieleen joustavuutta ja moninaiset oireet/haasteet helpottuvat. 

SUBSCRIBE FOR WEEKLY LIFE LESSONS

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.